РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Две вековни дървета в област Хасково бяха обявени за защитени
02/02/2022

 

Със заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов за защитени бяха обявени две вековни дървета в област Хасково:

- вековно дърво от вида черна топола (Populus nigra) в местността Клюнка, землище на село Райкова могила, община Свиленград. Дървото е на възраст от около 150 години, с височина около 12 м, обиколка на ствола 7,02 м. Предложението за защита е внесено от Община Свиленград.

- вековно дърво от вида цер (Quercus cerris) в землището на село Камилски дол, община Ивайловград. Дървото е на възраст от около 200 години, с височина 14 м, обиколка на ствола 2,10 м. Дървото е обявено за вековно и забележително дърво по инициатива на Асоциацията на парковете в България, подкрепена от Община Ивайловград.

Със заповедта на министъра се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Те ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на МОСВ. Неотдавна в Горна Оряховица министър Сандов призова местните власти и гражданите да идентифицират вековни дървета, за да се направи проучване и да бъдат обявени за защитени. Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, са се съхранили именно благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности.