РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Международен ден на влажните зони- 2 февруари!
27/01/2022

 

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони. Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН– с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за Международен ден на влажните зони.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“.

Основното послание на кампанията тази година е да ценим, управляваме, възстановяваме и разбира се – обичаме влажните зони, защото ако искаме да вдъхновим действия за опазването им, трябва да запалим по-голяма съпричастност към тези бързо изчезващи екосистеми.

Влажните зони са богати на биологично разнообразие и основни екосистеми:
Влажните зони покриват приблизително 6 % от сухоземната повърхност на Земята. Те могат да бъдат соленоводни или сладководни, вътрешни или крайбрежни, естествени или създадени от човека.
-    Сладководни влажни зони: реки, езера, извори, заливни равнини, торфища, мочурища, блата
-    Солени влажни зони: естуари, кални плитчини, солени блата, мангрови гори, лагуни, коралови рифове, мидени рифове
-    Създадени от човека: рибарници, оризища, язовири, солници

Естествените влажни зони намаляват:
•    35% от влажните зони в света са изчезнали от 1970 г.
•    Влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите.
•    Зависимите от влажните зони видове – растения и животни са изложени на риск от изчезване
•    Човешкото благополучие, поминъкът и здравето на планетата са застрашени.

Загубата на влажни зони се отразява на хората и планетата:
Водна сигурност
•    Влажните зони осигуряват почти цялата прясна вода.
•    Бъбреците на Земята, богатата на тиня почва на влажните зони и растенията филтрират вредни токсини, селскостопански пестициди и промишлени отпадъци – така осигуряват безопасна вода за пиене.
•    Докладът за водите на ООН (2018 г.) отчита влажните зони като базирани на природата решения, които могат да помогнат за подобряване на качеството на водата.
•    Вече 2,2 млрд души са без безопасна питейна вода, а 485 000 умират всяка година.
•    Несигурността за вода е в основата на конфликти в поне 45 държави през 2017 г.
Благополучие и култура
•    Влажните зони осигуряват места за отдих, културни дейности и ползи за психичното здраве, свързани с взаимодействието с природата.

Три действия за отговор за спиране на загубата на влажни зони:
ОЦЕНЯВАЙТЕ техните многобройни ползи и решения, базирани на природата!
УПРАВЛЯВАЙТЕ разумно и използвайте устойчиво, за да ги запазите и поддържате!
ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ за съживяване на биологичното разнообразие и живота!
 
В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 273 хектара. Това са: “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.
  
Фонд действия за влажните зони- предложения за кандидатстване през 2022г.: Тук.
За допълнителна информация: www.ramsar.org и www.worldwetlandsday.org
Презентации: Тук