РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2017

Важна информация за притежателите на разрешителни по Закона за водите
21/01/2022

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково напомня на всички водоползватели на терияторията на области Хасково и Кърджали, притежаващи разрешителни за заустване издадени по реда на чл. 46, ал. 1, т.3, буква „б“ от Закона за водите, че съгласно чл. 48, ал. 1, т. 12 от същия закон са задължени да представят в екоинспекцията в срок до 31 март 2022 г. Доклад за изпълнение на условията в разрешителните за предходната отчетна година. Докладите може да подавате и по електронен път, чрез електронна поща на инспекцията [email protected]  и през Системата за сигурно електронно връчване.