РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Мерки за прекратяване замърсяването на реката в село Чакаларово предписа РИОСВ - Хасково
03/04/2007

      Мерки за прекратяване замърсяването на реката в село Чакаларово предписа РИОСВ – Хасково на два дървопреработвателни цеха. На собствениците на фирмите за дърводобив и преработка е предписано да не допускат изхвърляне и изпускане на отпадъците, образуващи се от дейността им в реката, минаваща през селото. В срок до девети април да бъдат почистени дървените стърготини и трици, изсипани в коритото на реката, предписаха още експертите.

      При неизпълнение на посочените мерки в срок, Законът за опазване на околната среда предвижда налагане на санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.

      Извършената проверка е по сигнал, постъпил в екоинспекцията. При нея е констатирано, че отпадъците от дейността на двата дървопреработвателни цеха се изсипват директно в реката, приток на река Върбица. Не е организирано събирането, съхраняването и оползотворяването на дървените стърготини и трици, отделящи се при преработката на дървения материал. Експертите са установили още, че изградената в един от цеховете смукателна система за отвеждане на трици и стърготини не се използва, поради липсата на терен за складиране.

     Същата фирма е уведомила РИОСВ – Хасково, че има намерение да изгражда нов цех за производство на палети и брикети от дървени отпадъци.