РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

ТЕЦ- „Мариц-3“ в Димитровград отново работи след извършени ремонтни дейности
17/01/2022

 

След получени сигнали от Гражданската инициатива „Дишай, Димитровград“ и жители на гр. Димитровград за „черен дим от високия комин“ на ТЕЦ „Марица- 3“ АД, РИОСВ- Хасково информира:

С писмо от днес ТЕЦ „Марица-3“, гр. Димитровград уведоми РИОСВ- Хасково, че от 07:00ч. на 17.01.2022г. парогенератор К-4 на енергиен Блок 120 МВт е разпален. Припомняме, че от 04.12.2021г. операторът е започнал ремонтни дейности съгласно представен план, като продължителността им е до 01.03.2022г.

Съгласно Условие 9.2.2.1. от действащото Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ "Марица-3" се разрешава да отвежда емисиите от Котел ОР 380в през изпускащо устройство- Комин № 2 само в периодите при пускане и спиране определени с Условие 9.2.6. и Условие 9.2.7. и при аварийни спирания на сероочистващата инсталация (СОИ).

Стойностите на контролираните от АИС "Раковски" в гр. Димитровград замърсители не показват превишение на нормите по показател серен диоксид и фини прахови частици!