РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ - Хасково участваха в 46-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България
17/01/2022

 

Експерти от РИОСВ - Хасково взеха участие в 46-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България, организирано от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Преброяването, което се проведе в периода 13.01-16.01.2022 г. е част от методиките за мониторинг на биологичното разнообразие в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Целта му е установяване на числеността на зимуващите в България водолюби птици (включително и видове, които са част от Световния червен списък на застрашените видове) и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Събраната информация ще послужи за анализ на промените в околната среда.

За да посетят всички големи водоеми в страната, в преброяването са взели участие над 100 доброволци и служители на ИАОС, РИОСВ, национални и природни паркове, учени от БАН, членове на Съюза на ловците и риболовците, специалисти и доброволци от Българско дружество за защита на птиците и СНЦ „Зелени Балкани“, студенти и преподаватели от Биологически факултет на СУ и др.

В същия период са били преброени птиците в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток. В България са обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Задача на участниците е да отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще дадат отговор на въпроса, повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях.

На територията контролирана от РИОСВ - Хасково, обхванатите водоеми в среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици са реките Арда и Марица, и язовирите Гарваново, Доситеево, Ивайловград, Изворово, Кърджали, Нановица, Орешец, Смирненци, Студен кладенец, Тракиец и Левка.

Данните от среднозимните преброявания на зимуващите водолюбиви птици се докладват ежегодно на международната организация Wetlands International. Мониторингът на зимуващите водолюбиви птици се провежда в глобален мащаб от 1967 г. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони. В България първите такива наблюдения се провеждат от 1976 г.

  

Снимки: Вл.Трифонов