РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ Хасково взеха участие в работна среща по оказване на първа помощ на бедстващи диви животни
15/12/2021


Експерти по биоразнообразие от РИОСВ - Хасково взеха участие в първата от поредицата срещи с институции в рамките на проект “Живот за белошипата ветрушка“.

Темата на срещата беше „Оказване на първа помощ на бедстващи диви животни“ с фокус белошипата ветрушка. В рамките на два дни, представители на Регионалните инспекции по околна среда и водите, дирекции на природни и национални паркове и еколози на общини от цялата страна получиха ценни съвети и практически указания за работа с бедстващи диви животни.

Събитието бе разделено на практическа и теоретична част. С поредица от презентации екипът на „Зелени Балкани“ запозна участниците с целите и дейностите по проекта, разпознаването на белошипата ветрушка в природата, разпространението на вида у нас, методите на отглеждане и размножавана в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, методите на освобождаване на птиците в природата, типовете изкуствени платформи, които се поставят.

Практическата част от обучението се осъществи в амбулаторията на Спасителния център на „Зелени Балкани“, където под ръководството на ветеринарните лекари, участниците имаха възможността да упражнят своите умения по оказване на първа помощ на диви животни. Едновременно с това, гостите на събитието посетиха волиерите в Центъра, дом на белошпите ветрушки и се запознаха с живота им отблизо и грижите, които екипът на Центъра ежедневно полага за тях.

Всички участници в срещата получиха комплект за оказване на първа помощ на бедстващи диви животни, както и ръководство към него.