РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково санкционира собственика на ферма за отглеждане на патици за замърсяване на река Харманлийска
02/04/2007

     РИОСВ – Хасково санкционира собственика на ферма за отглеждане на патици за причинено замърсяване на река Харманлийска. При извършената по сигнал проверка е констатирано, че дерето на река Харманлийска, в участъка на село Войводово, община Хасково е силно замърсено. Причина е изтичане на непречистени отпадни води от два центъра за отглеждане на патици, намиращи се в бившия комбинат за отглеждане на птици.

      Експертите са констатирали, че от халетата за отглеждане на птиците по прокопани открити канали, отпадните води от дейността се изливат директно в дерето. По бреговете на реката има натрупани много торови отпадъци, а водите в каналите и частично на самата река са силно замърсени. Взета е проба за физикохимичен анализ на водите, резултатите от който ще бъдат известни до дни.

       На собственика на фермата за отглеждане на патици ще бъде дадено предписание за изграждане на необходимите пречиствателни съоръжения за отпадни води. Ще бъде съставен и акт за нарушение по Закона за водите.