РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Община Харманли постави табели забраняващи изхвърлянето на отпадъци в р.Марица
15/12/2021Община Харманли постави табели, забраняващи изхвърлянето на  отпадъци в река Марица. Инициативата е в резултат на получен в РИОСВ - Хасково сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в река Марица от моста след гр. Харманли в посока с. Българин. Сигналът е препратен съгласно ЗУО до Община Харманли, на чиято територия се намира замърсеният участък.

От страна на Община Харманли са предприети необходимите мерки по почистване на замърсения участък и извозване на отпадъците, както и са поставени предупредителни табели, забраняващи изхвърлянето им.

Съгл. чл. 12 от ЗУО: Собствениците на пътищата по чл. 8 от Закона за пътищата отговарят за: 1. почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане по смисъла на § 1, т. 1 - 3, 6, 9 и 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата; 2. осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране.