РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Почистен е терен от Автомагистрала „Марица“
15/12/2021


След зрителски сигнал до национална медия за нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци в района на крайпътен паркинг по АМ "Марица", "Оризово - ГКПП Капитан Андреево", РИОСВ - Хасково се самосезира. След извършена на място проверка беше дадено предписание на Областно пътно управление - Хасково със срок на изпълнение до 07.12.2021 г., да се извърши почистване от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони и крайпътни отбивки, разположени в ляво и дясно от АМ "Марица" на участъка около км. 29 (граница ОПУ - Стара Загора). Също така събраните отпадъци да бъдат извозени до регионалното съоръжение за тяхното третиране.

Паркингът се използва като място за отдих от пътуващите, които често оставят опаковки от храни, пластмасови бутилки и др. След повторно извършена проверка е констатирано, че предписанието е изпълнено в срок и битовите отпадъци в района на паркинга са почистени и извозени.  

Съгл. чл. 12 от ЗУО: Собствениците на пътищата по чл. 8 от Закона за пътищата отговарят за: 1. почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане по смисъла на § 1, т. 1 - 3, 6, 9 и 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата; 2. осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране.