РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Проведе се работна среща между ТЕЦ „Марица 3“, институции и граждани за влошеното качество на атмосферния въздух в Димитровград
10/12/2021

 

Днес в Областна администрация- Хасково се проведе работна среща между областния управител на Хасково Минко Ангелов, зам.-областния управител Виолета Желева, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) Росица Карамфилова и част от нейния екип, директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково Наталия Пачеманова, представители от ТЕЦ „Марица- 3“, Община Димитровград, гражданската инициатива „Дишай, Димитровград!“, неправителствената екологична организация „Грийнпийс“ и експерти по опазване чистотата на атмосферния въздух.

Срещата се проведе с цел набелязване на краткосрочни мерки за решаване на проблема с влошеното качество на атмосферния въздух в града и актуализираното комплексно разрешително на ТЕЦ „Марица 3“, което в момента се обжалва в съда от „Дишай, Димитровград!“

Припомняме, че ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград възобнови дейността си през май тази година, а на 4 декември временно спря работа до отстраняване на технологични проблеми, за което ръководството на дружеството уведоми официално РИОСВ – Хасково.

„При всеки получен сигнал за замърсяване на въздуха в Димитровград ние веднага реагираме и до 15 минути сме там.“, отбеляза директорът на РИОСВ Хасково инж. Наталия Пачеманова, след което насочи разговора в три основни направления - какво е свършила и какви са били реакциите на РИОСВ - Хасково, работата на Автоматичната измервателна станция (АИС) в Димитровград и обжалваното актуализирано Комплексно разрешително. Тя уточни, че във всеки един момент РИОСВ - Хасково разполага с данните от АИС за всеки един от проследяваните замърсители. Както и че в актуализираното Комплексно разрешително са заложени много по-строги мерки в съответствие с европейското екологично законодателство.

На 7 декември се проведе среща между министъра на околната среда и водите Асен Личев, директора на РИОСВ - Хасково Наталия Пачеманова и заместник-областния управител на Хасково Виолета Желева, по време на която бяха поставени на обсъждане обстоятелствата, свързани с комплексното разрешително на  ТЕЦ „Марица 3“ АД. Дейността на централата е разрешена при спазване на условията в издаденото Комплексно разрешително № 41-Н1-И0-А1/2016 г. На 26 октомври т.г. на „ТЕЦ Марица 3“ АД е издадено актуализирано комплексно разрешително от директора на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) с цел съобразяване на условията му с най-добрите налични техники за големи горивни инсталации. С него агенцията налага много по-строги условия за работа на централата в съответствие с по-високите изисквания на европейското и националното законодателство. В момента разрешителното се обжалва, като това не спира работата на предприятието, а спира действието на актуализираното разрешително и реално блокира въвеждането на по-строги условия. Така до 4 декември предприятието е работило при изискванията на старото комплексно разрешително от 2016 г., спазвайки по-ниски норми от въведените през октомври 2021 г.

„Всички сме за по-чиста околна среда.“, каза изпълнителният директор на ИАОС Росица Карамфилова, като посочи, че актуализираното комплексно разрешително е с по-строги норми в съответствие с европейското и българското законодателство, които трябва да бъдат изпълнени от ТЕЦ-а. Съмненията на представителите от „Дишай, Димитровград!“ относно коректното измерване на замърсителите на атмосферния въздух от Автоматичната измервателна станция „Раковски“ в Димитровград категорично бяха опровергани от г-жа Карамфилова. Тя обясни, че мястото на всяка автоматична измервателна станция е строго регламентирано, съгласно нормативната уредба.  

Представителите от ТЕЦ „Марица 3“ обясниха, че са преустановили работа поради планов ремонт, след който се надяват, че ще изпълнят част от изискванията. Също така отхвърлиха обвиненията, че те са основен замърсител на Димитровград, като посочиха, че освен емисиите от топлоцентралата, принос за формирането на наднормени стойности на серен диоксид имат и емисиите от битовия сектор и транспорта, като при определени метеорологични условия (преобладаваща посока на вятъра от север-изток) е възможен пренос на емисии и от енергиен комплекс „Марица Изток“. ТЕЦ-ът е закупил и предоставил на Общината две станции, които не са показали различни данни от тези на АИС.  

От „Дишай, Димитровград“ поискаха съвместна проверка с РИОСВ и техен външен експерт в ТЕЦ-а. В отговор от централата отказаха външен експерт да влиза и да проверява заедно с държавния контролен орган, но изразиха готовност да допуснат група от граждани и журналисти.

В края на срещата директорът на РИОСВ– Хасково Наталия Пачеманова поздрави активното гражданско общество и се ангажира, че със съвместни усилия ще се постигне по-чист въздух за Димитровград. Представителите от гражданското движение, от своя страна заявиха, че нямат против работата на топлоцентралата и запазването на работните места, но ще настояват за подобряване качеството на атмосферния въздух в града, а дали оттеглят жалбата си против новото Комплексно разрешително, остана под въпрос.

Във връзка с получени сигнали за замърсяване на атмосферния въздух след възобновяване на работата на „ТЕЦ Марица 3” АД, от страна на РИОСВ- Хасково са извършени 15 проверки на място. Дадени са 4 предписания и на оператора са съставени 4 акта – два по Закона за чистотата на атмосферния въздух и два по Закона за водите. Издадени са 2 наказателни постановления на стойност 30 000 лв. за нарушение на условие от Комплексното разрешително и 4000 лв. за неизпълнение на предписание за спазване на изискването, количеството на използваната биомасата да не надвишавa 20% от общото количество на използваното гориво. От началото на годината от Автоматичната измервателна станция (АИС) „Раковски“ в Димитровград са регистрирани 29 стойности за серен диоксид, които превишават ПС за СЧН от 350 µg/m3, при нормативно регламентирани 24 стойности за една календарна година. В тази връзка, в края на ноември в РИОСВ- Хасково се проведе работна среща с представители от „Дишай, Димитровград!“.