РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Министър Личев проведе среща за набелязване на мерки за качеството на въздуха в Димитровград
07/12/2021

 

Министърът на околната среда и водите Асен Личев се срещна днес със заместник-областния управител на Хасково Виолета Желева и директора на РИОСВ  Хасково Наталия Пачеманова по повод зачестилите сигнали за замърсяване на въздуха в Димитровград. Бяха обсъдени краткосрочни действия за разрешаване на проблемите, поставени от обществеността в града във връзка с работата на „ТЕЦ Марица 3“ АД.

ТЕЦ-ът възобнови дейността си през май тази година, а на 4 декември временно спря работа до отстраняване на технологични проблеми, за което ръководството на дружеството уведоми официално РИОСВ – Хасково.

Министър Личев постави акцент върху факта, че на 26 октомври т.г. на „ТЕЦ Марица 3“ АД е издадено актуализирано комплексно разрешително от директора на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) с цел съобразяване на условията му с най-добрите налични техники за големи горивни инсталации. С него агенцията налага много по-строги условия за работа на централата в съответствие с по-високите изисквания на европейското и националното законодателство. Актуализираното  разрешително обаче се обжалва от гражданската инициатива „Дишай, Димитровград“. Обжалването не спира работата на предприятието, а спира действието на актуализираното разрешително и реално блокира въвеждането на тези по-строги условия, с които в по-голяма степен са защитени интересите на гражданите. Така до 4 декември предприятието е работило при изискванията на старото комплексно разрешително от 2016 г., спазвайки по-ниски норми от въведените през октомври 2021 г.

Министър Личев настоя да се проведе нова среща с хората в Димитровград и да се набележат краткосрочни мерки по проблема. Заместник-областният управител на Хасково Виолета Желева информира в отговор, че такава среща е договорена вчера от областната управа заедно с граждани и представители на Община Димитровград, РИОСВ – Хасково и ИАОС. На нея ще бъде обсъдено какви действия могат да се предприемат по време на плановия ремонт, който се извършва в момента от оператора на „ТЕЦ Марица 3“ АД, с оглед да не се допуска замърсяване на атмосферния въздух в града.

По време на срещата директорът Наталия Пачеманова информира каква контролна дейност е извършила РИОСВ – Хасково заедно с регионалната лаборатория към ИАОС. Във връзка с получени сигнали за замърсяване на атмосферния въздух след възобновяване на работата на „ТЕЦ Марица 3” АД са извършени 15 проверки на място. Дадени са 3 предписания и на оператора са съставени 4 акта – два по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и два по Закона за водите (ЗВ). Издадени са 2 наказателни постановления на стойност 30 000 лв. за нарушение на условие от Комплексното разрешително и 4000 лв. за неизпълнение на предписание за спазване на изискването, количеството на използваната биомасата да не надвишавa 20% от общото количество на използваното гориво. Освен автоматичната измервателна станция, в района е поставена и мобилна станция за следене на показателите за качество на атмосферния въздух.

МОСВ