РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 86 проверки през ноември
06/12/2021


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец ноември извърши 86 проверки на 80 обекта. Дадени са 38 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 6 акта и са издадени 3 наказателни постановления на обща стойност 2 600 лв. Събраната сума от санкции и от наказателни постановления, включително за предишни периоди е 15 173,39 лв.

Издадено е наказателно постановление за 2000 лв. на физическо лице, затова че не е изпълнил дадено предписание за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в харманлийското село Върбово. На 2 фирми от Свиленград са издадени наказателни постановления за реализация на инвестиционни предложения без провеждане на процедура по оценка за съвместимост

За неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност са съставени актове на винарска изба в Ивайловград, на ракиен казан в Хасково и на Община Харманли (ПСОВ в с.Бисер). Съставени са 2 акта на ТЕЦ „Марица- 3“ за изпускане на отпадни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения от Комплексното разрешително при извършен собствен мониторинг за месеците юни и септември 2021. Акт е съставен и на фирма за неизпълнение на предписание за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в Симеоновград.

През месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища: в местността „Чорклена“ край Харманли, между селата Манастир и Книжовник, общ Хасково и две в землището на димитровградското село Бодрово. На „Зеления“ телефон са постъпили 21 сигнала. За лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора е изпратен един екземпляр защитен вид птица- горска улулица в безпомощно състояние.