РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

ТЕЦ "Марица 3" АД - Димитровград временно спира работа
04/12/2021


ТЕЦ "Марица 3" АД - Димитровград временно спира работа до отстраняване на технологичните проблемите, водещи до замърсяване на атмосферния въздух в града.

Ръководството на ТЕЦ „Марица 3“ АД - Димитровград с уведомително писмо до РИОСВ - Хасково информира, че в 01:01 ч. на 04.12.2021г. парогенератор К-4 на енергиен Блок 120 МВт е спрян. Решението е взето след дадената вчера пресконференция от директора на Регионалната екоинспекция инж. Наталия Пачеманова, по време на която заяви, че следващата стъпка за разрешаване на проблема с влошеното напоследък качество на атмосферния въздух в Димитровград е налагане на принудителна административна мярка на топлоцентралата.

От началото на годината от АИС „Раковски“ - Димитровград са регистрирани 29 стойности за серен диоксид, които превишават ПС за СЧН от 350 µg/m3, при нормативно регламентирани 24 стойности за една календарна година. Във връзка с получени сигнали за замърсяване на атмосферния въздух след възобновяване на работата на ТЕЦ “Марица 3” са извършени 15 проверки на място. Дадени са 3 предписания и са съставени 4 акта- два по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и два по Закона за водите (ЗВ). Издадени са 2 наказателни постановления на стойност 30 000 лв. за нарушение на условие от Комплексното разрешително и за 4 000 лв. за неизпълнение на предписание, дадено за спазване на изискването количеството на използваната биомасата да не надвишавa 20% от общото количество на използваното гориво.

След отстраняване на технологичните проблеми и готовност да възобнови производствения процес, ТЕЦ „Марица 3“ ще уведоми РИОСВ - Хасково.