РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково даде предписание на Община Симеоновград за почистване на нерегламентирано сметище край града
18/11/2021


Експерти по Управление на отпадъците от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)- Хасково извършиха проверка по сигнал за нерегламентирано сметище край Симеоновград на площ около един декар.

По време на проверката бе установено, че в близост до бившето, вече култивирано общинско сметище край Симеоновград е обособено нерегламентирано изхвърляне на големи количества битови отпадъци. Констатирани са следи от тежка верижна техника с която теренът е заравнен, като голяма част от отпадъците са избутани заедно с пръстта по склона. На няколко места са установени и следи от горене на излезли от употреба гуми. По прилежащия към терена черен път са разпилени и значително количество пластмасови опаковки, найлони и кашони. Не е констатирано наличие на опасни отпадъци. Не е засегнато от замърсяване старото рекултивирано сметище.

РИОСВ- Хасково даде две предписания на Община Симеоновград. Първото е за почистване на избутаните по склона, както и на разпилените по пътя отпадъци, които да се извозят до Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр.Харманли със срок на изпълнение три месеца. Второто е с постоянен срок на изпълнение и е за предприемане на мерки за недопускане на последващо замърсяване на терена, а при установяване на такова, да се извършва своевременно почистване.

За неизпълнение на предписаните мерки, Законът за опазване на околната среда (ЗООС) предвижда глоба в размер от 2 000 до 20 000 лева.

Видео: Тук.

Снимки: Тук.