РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Орхидея на експерт от Регионалната екоинспекция с първа награда във фотоконкурс
09/11/2021


С първа награда във фотоконкурса "Пасища и орхидеи в колаборация за опазване на красотата" е отличен Владимир Трифонов- експерт по биоразнообразие в РИОСВ- Хасково. Фотоконкурсът е организиран от Община Кирково в рамките на проект "Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г."

Основна цел на проекта е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в България чрез провеждане на мащабна информационна кампания на територията на община Кирково за опазване на Защитена зона "Родопи Източни" и местообитания "Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик" в региона.

В рамките на проекта е организиран и регионален фотоконкурс на тема "Пасища и орхидеи в колаборация за опазване на красотата". Целта на фотоконкурса е да привлече вниманието на местното население към проблемите по опазването на биоразнообразието в района и да представи възможностите на Натура 2000 за социално-икономическото развитие и за привличането на гости от различни части в страната. В конкурса са били представени 140 творби. С трета награда е отличен Тенчо Петков, с втора награда и награда на публиката- Нина Серафимова и първа награда- Владимир Трифонов. Връчени са и няколко допълнителни награди.