РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

327 372 лева са постъпили в девет общини след наложени от РИОСВ – Хасково санкции на обекти, замърсяващи околната среда за 2006 година
26/03/2007

     327 372 лева са постъпили в девет общини от Хасковска и Кърджалийска области след наложени от регионалната екоинспекция санкции на обекти, замърсяващи компонентите на околната среда. Средствата от наложени санкции, за нарушения по екологичното законодателство са събрани за 2006 година.

     Съгласно Закона за опазване на околната среда, 80 на сто от постъпленията от имуществени санкции, наложени от РИОСВ са за общините, на чиято територия се намират обектите замърсители, а останалите 20 % постъпват в Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС).

     В пет общини от Кърджалийска област е преведена сумата от 255 940 лева. Най-големи са постъпленията за община Кърджали – 153 886 лв. Там се намират и едни от най-големите промишлени предприятия. Това са „Горубсо – Кърджали” АД, „ОЦК” АД, бившата фабрика за производство на бентонит и други. Следва община Ардино. Тя е получила 96 650 лева. 3 749 лева са приведени на община Момчилград. Най- малка е сумата, приведена на община Джебел – 310 лв.

     В област Хасково, средства са получили 4 общини. 47 477 лева са приведени на община Димитровград, 19 801 лева на община Хасково и най-малко на община Ивайловград – 160 лева.

     Според Закона за опазване на околната среда, тези пари трябва да се изразходват от общините за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда.