РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 115 проверки през октомври
05/11/2021

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец октомври извърши 115 проверки на 97 обекта. Дадени са 23 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 10 акта и е издадено е 1 наказателно постановление. Събраната сума от санкции и от наказателни постановления, включително за предишни периоди 6 475 лв.

Съставени са два акта и е издадено наказателно постановление за 30 000 лв. на ТЕЦ „Марица-3“ АД- гр.Димитровград за неизпълнение на условие от комплексно разрешително. Съставени са два акта по Закона за водите на винарска изба в Харманли за осъществяване на дейност без приети по установеният ред пречиствателни съоръжения и на Община Крумовград за неподдържане на ПСОВ в с.Егрек в техническа и експлоатационна изправност. Акт е съставен и на фирма от Свиленград за реализация на инвестиционно предложение без провеждане на процедура по оценка за съвместимост. Други 5 акта са съставени за нарушения по Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
 
През месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища на територията на община Ивайловград. На "Зеления" телефон са получени 11 сигнала, 3 от които за бедстващи защитени видове птици, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни (СЦДЖ) в Стара Загора.