РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково провери 99 обекта през септември
06/10/2021


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец септември извърши 112 проверки на 99 обекта. Дадени са 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 4 акта, наложена е 1 текуща санкция за 175 лв. и са издадени 3 наказателни постановления на обща стойност 5300  лв. Събраната сума от наказателни постановления, включително за предишни периоди е 21 571,79  лв.

Съставени са актове на две физически лица за неизпълнение на дадени предписания за  почистване на незаконна площадка за излезли от употреба МПС и на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в харманлийското село Върбово. Съставени са актове на Община Момчилград за неподдържане на ПСОВ в с. Прогрес в техническа и експлоатационна изправност и на фирма за производство и търговия със селскостопанска продукция в общ. Свиленград за реализация на инвестиционно предложение без провеждане на процедура по оценка за съвместимост.

Издадени са наказателни постановления на кмета на Община Хасково за 2 000 лв. и на кмета на Община Ивайловград за 3 000 лв. за неизпълнение на предписания за почистване на нерегламентирани сметища. С 300 лв. по Закона за водите е глобена и фирма в гр.Кърджали.

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 8 нерегламентирани сметища в региона. На „Зеления“ телефон са постъпили 9 сигнала, 5 от които за бедстващи защитени видове птици.