РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 103 проверки през август
06/09/2021


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец август извърши 103 проверки на 94 обекта. Дадени са 18 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 2 акта и са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 3100 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 10 176,61 лв.

За неизпълнение на предписания е издадено е наказателно постановление за 2000 лв. на кмета на Община Свиленград и е съставен акт на кмета на Община Хасково. Наказателни постановления по 500 лв. са издадени на физическо лице за реализиране на инвестиционно предложение без съгласуване и на фирма в гр. Маджарово за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност. Със 100 лв. е глобено физическо лице за създадено трайно насаждение без внесено уведомление за инвестиционно предложение. На друго физическо лице е съставен акт за изгаряне на отпадъци.

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища в региона. През месеца на „Зеления“ телефон  са постъпили 34 сигнала.