РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково глобява с 30 000 лв. ТЕЦ „Марица 3“ АД – Димитровград
05/10/2021

 

След извършените последни проверки на място в ТЕЦ „Марица 3“ АД – Димитровград, в периода 20-23.09.2021 г. и 01-04.10.2021 г. Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) - Хасково установи, че централата работи в нормален режим, но се наблюдават единични случаи на изпускане на емисии от изпускащо устройство – Комин №2, при работа на горивната инсталация.

С това операторът не е изпълнил условие от издаденото му Комплексно разрешително, за което РИОСВ предприе административно-наказателни мерки и състави акт за извършено административно нарушение на стойност 30 000 лв.