РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На работна среща по инициатива на РИОСВ – Хасково са одобрени действия за проследяване качеството на въздуха над Димитровград
29/09/2021


На 29.09.2021г. по инициатива на РИОСВ – Хасково се проведе работна среща в Областна администрация Хасково с участието на представители на Областна администрация Хасково, Община Димитровград, РИОСВ – Хасково и ТЕЦ  “Марица 3” АД – гр. Димитровград. Срещата е по повод отчетени неколкократни превишения на концентрации на серен диоксид  в атмосферния въздух над Димитровград, свързани с възобновяване работата на ТЕЦ  “Марица 3” и преразглеждане на издаденото на оператора комплексно разрешително. Участниците в срещата се обединиха около решение за предприемане на следните действия:

С цел проследяване в реално време качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района на града, да бъде проучена възможността Община Димитровград да закупи анализатори, които да се позиционират в различни точки на града;

С цел измерване качеството на атмосферния въздух над града, да бъде отправена заявка към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за извършване на измервания на КАВ с  мобилна автоматична станция за период поне от един месец. Мястото на станцията ще бъде определено от Община Димитровград и вероятно ще бъде в източната част на града, най - близко разположена до ТЕЦ „Марица 3“ АД;

С цел оптимизиране на горивния процес и пречистване на газовия поток в процеса на експлоатация на топлоелектрическата централа, в момента е в ход процедура по преразглеждане на условията в издаденото на оператор ТЕЦ „Марица 3“ АД комплексно разрешително за горивна инсталация.