РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На работна среща по инициатива на РИОСВ – Хасково са одобрени действия за проследяване качеството на въздуха над Димитровград
29/09/2021


На 29.09.2021г. по инициатива на РИОСВ – Хасково се проведе работна среща в Областна администрация Хасково с участието на представители на Областна администрация Хасково, Община Димитровград, РИОСВ – Хасково и ТЕЦ  “Марица 3” АД – гр. Димитровград. Срещата е по повод отчетени неколкократни превишения на концентрации на серен диоксид  в атмосферния въздух над Димитровград, свързани с възобновяване работата на ТЕЦ  “Марица 3” и преразглеждане на издаденото на оператора комплексно разрешително. Участниците в срещата се обединиха около решение за предприемане на следните действия:

С цел проследяване в реално време качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района на града, да бъде проучена възможността Община Димитровград да закупи анализатори, които да се позиционират в различни точки на града;

С цел измерване качеството на атмосферния въздух над града, да бъде отправена заявка към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за извършване на измервания на КАВ с  мобилна автоматична станция за период поне от един месец. Мястото на станцията ще бъде определено от Община Димитровград и вероятно ще бъде в източната част на града, най - близко разположена до ТЕЦ „Марица 3“ АД;

С цел оптимизиране на горивния процес и пречистване на газовия поток в процеса на експлоатация на топлоелектрическата централа, в момента е в ход процедура по преразглеждане на условията в издаденото на оператор ТЕЦ „Марица 3“ АД комплексно разрешително за горивна инсталация.