РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково извърши проверка за качеството на атмосферния въздух, след постъпил сигнал за възникнал пожар на незаконното сметище
09/09/2021

 

След постъпил сигнал през вчерашния ден за възникнал пожар на незаконно сметище край квартал „Република“, РИОСВ – Хасково извърши незабавна проверка и замервания на показателите за качеството на атмосферния въздух. При проверката е установено, че горят сухи треви и смесени битови отпадъци. Дадено е предписание на Община Хасково да извърши почистване на замърсения с отпадъци терен след потушаването на пожара, както и за предприемане на мерки за недопускане на случващото се.

Регионалната инспекция по околната среда и водите съвместно с Регионална Лаборатория– Хасково към ИАОС– София извърши измерване на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух. Измерването е извършено с газанализатор GASMET S № 132640 в района на бул. “Васил Левски“, гр. Хасково в близост до жилищните сгради.  Анализираните на място 26 показателя, не са отчели отклонения от допустимите стойности за качеството на атмосферния въздух.