РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

6 фирми, използващи при работата си озоноразрушаващи вещества провери РИОСВ- Хасково през март
22/03/2007

6 фирми, използващи при работата си вещества, разрушаващи озоновия слой, провери РИОСВ – Хасково през март. Проверките са част от започналия ежегоден контрол на фирми и предприятия, които използват при работата си хладилни или климатични инсталации, съдържащи над 3 килограма хладилен агент.

 Само две от проверените фирми - пивоварният завод, собственост на „Каменица” АД в Хасково и “Булмилк ООД използват при работата си хладилна техника, заредена с амоняк. Проверени са още две шивашки фирми в Димитровград, които имат климатични инсталации, съдържащи озонразрушаващ агент в количества над определените килограми и едно млекопреработващо предприятие в село Крепост,  община Димитровград и завод за производство на хляб в Хасково.

Всички фирми, които работят с хладилни и климатични инсталации, съдържащи хладилен озонразрушаващ агент над 3 килограма са задължени да водят оперативен дневник за състоянието им. В него се посочват вида, произхода и количеството на използвания агент, както и извършваните ремонтни дейности по поддръжка на инсталациите. Регионалната екоинспекция  извършва задължително проверка на херметичността на съоръжението, като проверки се извършват задължително и след всеки ремонт или сервизно обслужване. При изискване всеки собственик или ползвател на такава техника е длъжен да осигури неограничен достъп на контролния орган до дневника.

Климатични и хладилни инсталации се използват от всички млеко и месопреработвателни предприятия, борси за съхранение на плодове и зеленчуци, магазинната мрежа и други. За повече информация, относно задълженията на собствениците или ползвателите на такива инсталации, съгласно наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които разрушават озоновия слой може да се получи от експертите в РИОСВ – Хасково на адрес ул. „Добруджа” №14.