РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ-Хасково ще извърши проверка на ТЕЦ „Марица 3“
23/08/2021

 

Днес експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково (РИОСВ) съвместно с Регионална лаборатория – Стара Загора  към  Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) ще извършат проверка във връзка с постъпили сигнали за задушлива миризма и сажди от работата на ТЕЦ „Марица 3“АД – гр. Димитровград.

Експертите ще проведат емисионен контрол на изпускащо устройство към горивна инсталация на ТЕЦ-а и ще измерят следните показатели прах, азотни оксиди и серен диоксид.