РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 139 проверки преэ юли
Оказана е помощ на 18 бедстващи защитени видове птици
06/08/2021


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец юли извърши 139 проверки на 125 обекта. Дадени са 45 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 3 акта и са издадени 8 наказателни постановления на обща стойност 9 400 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 10 810 лв.

Издадени са 6 наказателни постановления по 1 400 лв. на Общините Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград, Джебел и Ардино за изхвърляне на неопасни отпадъци  на неразрешени за това места в земл. на селата. Вишеград и Островица, общ. Кърджали. Издадени са 2 наказателни постановления по 500 лв. на ВиК- Кърджали, канализационни системи на градовете Крумовград и Джебел, поради осъществяване на дейности без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения- ПСОВ. Съставен е акт на кмета на Община Ивайловград за неизпълнено предписание за почистване на нерегламентирани сметища на територията на общината. Съставени са и два акта по Закона за водите. В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 8 нерегламентирани сметища на територията на общините Хасково, Свиленград и Кърджали.

На „Зеления“ телефон са постъпили 26 сигнала, 18 от които за бедстващи защитени видове птици- 13 щъркела, 2 кукумявки, 2 чухала и 1 сокол. Всички са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.