РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Мобилна измервателна станция ще бъде поставена в Димитровград
29/07/2021

 

Мобилна автоматична измервателна станция за извършване на измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) ще бъде поставена в гр. Димитровград на 30 юли. Тя ще бъде позиционирана на площадката на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" между двата големи, контролирани от РИОСВ оператори в града- ТЕЦ „Марица 3" и "Неохим" АД. Поставянето й е във връзка със зачестили сигнали за влошено състояние на въздуха в града.

Мобилната станция ще работи в непрекъснат режим от 30 юли до 14 август и ще измерва концентрациите на въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен моноксид, азотен диоксид, ФПЧ 10, метан и неметанови летливи органични съединения. Резултатите от измерванията ще бъдат получавани ежедневно в Регионалната екоинспекция.

В Димитровград функционира стационарна автоматична измервателна станция (АИС) “Раковски”, която се обслужва от Регионална лаборатория– Хасково към ИАОС. Станцията е разположена в застроената част на града и отчита в реално време нивата на основните показатели за качеството на атмосферния въздух.