РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Мобилна измервателна станция ще бъде поставена в Димитровград
29/07/2021

 

Мобилна автоматична измервателна станция за извършване на измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) ще бъде поставена в гр. Димитровград на 30 юли. Тя ще бъде позиционирана на площадката на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" между двата големи, контролирани от РИОСВ оператори в града- ТЕЦ „Марица 3" и "Неохим" АД. Поставянето й е във връзка със зачестили сигнали за влошено състояние на въздуха в града.

Мобилната станция ще работи в непрекъснат режим от 30 юли до 14 август и ще измерва концентрациите на въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен моноксид, азотен диоксид, ФПЧ 10, метан и неметанови летливи органични съединения. Резултатите от измерванията ще бъдат получавани ежедневно в Регионалната екоинспекция.

В Димитровград функционира стационарна автоматична измервателна станция (АИС) “Раковски”, която се обслужва от Регионална лаборатория– Хасково към ИАОС. Станцията е разположена в застроената част на града и отчита в реално време нивата на основните показатели за качеството на атмосферния въздух.