РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 136 проверки през юни
Почистени са 35 сметища в региона. Оказана е помощ на над 30 бедстващи защитени видове птици.
06/07/2021


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец юни извърши 137 проверки на 126 обекта. Дадени са 23 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 3 акта, издадени са 4 наказателни постановления на обща стойност 1 800 лв. и е наложена една санкция за 120 лв  Събраната сума от санкции е 1 582 лв.

Съставен е акт на Община Свиленград за неизпълнение на предписание, дадено за почистване на нерегламентирано сметище. Акт е съставен и на физическо лице, заради създадени трайни насаждения без проведена процедура. Издадени са 3 наказателни постановления по 500 лв. на ВиК- гр.Хасково, канализационни система на гр.Симеоновград, гр.Харманли и гр.Любимец за осъществяване на дейност без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения (ПСОВ). Поради същата причина е съставен е акт и на ВиК- гр.Кърджали, канализационна система на гр.Крумовград. С 300 лв. е глобено и физическо лице от Кърджали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Текуща санкция за 120 лв. е наложена на Фабрика бентонит и зеолит в Кърджали, заради отпадни води над  допустимине ограничения.  

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 35 нерегламентирани сметища, на територията на общините Минерални бани, Симеонотвград, Крумовград, Кирково, Стамболово, Тополовград и Кърджали

През месеца на „Зеления“ телефон са постъпили 26 сигнала. За бедстващи защитени видове птици, предимно паднали от гнездата си малки са получени сигнали за 9 щъркела, 8 лястовици, 7 ветрушки, 3 кукумявки, 2 керкенеза, 1 сова и 1 щиглец. Два от бедстващите екземпляри са върнати обратно в гнездата им, а останалите са изпратени за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.