РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 136 проверки през юни
Почистени са 35 сметища в региона. Оказана е помощ на над 30 бедстващи защитени видове птици.
06/07/2021


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец юни извърши 137 проверки на 126 обекта. Дадени са 23 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 3 акта, издадени са 4 наказателни постановления на обща стойност 1 800 лв. и е наложена една санкция за 120 лв  Събраната сума от санкции е 1 582 лв.

Съставен е акт на Община Свиленград за неизпълнение на предписание, дадено за почистване на нерегламентирано сметище. Акт е съставен и на физическо лице, заради създадени трайни насаждения без проведена процедура. Издадени са 3 наказателни постановления по 500 лв. на ВиК- гр.Хасково, канализационни система на гр.Симеоновград, гр.Харманли и гр.Любимец за осъществяване на дейност без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения (ПСОВ). Поради същата причина е съставен е акт и на ВиК- гр.Кърджали, канализационна система на гр.Крумовград. С 300 лв. е глобено и физическо лице от Кърджали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Текуща санкция за 120 лв. е наложена на Фабрика бентонит и зеолит в Кърджали, заради отпадни води над  допустимине ограничения.  

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 35 нерегламентирани сметища, на територията на общините Минерални бани, Симеонотвград, Крумовград, Кирково, Стамболово, Тополовград и Кърджали

През месеца на „Зеления“ телефон са постъпили 26 сигнала. За бедстващи защитени видове птици, предимно паднали от гнездата си малки са получени сигнали за 9 щъркела, 8 лястовици, 7 ветрушки, 3 кукумявки, 2 керкенеза, 1 сова и 1 щиглец. Два от бедстващите екземпляри са върнати обратно в гнездата им, а останалите са изпратени за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.