РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ-Хасково проверява сигнал за умряла риба в река Банска
01/07/2021

 

Експерти от РИОСВ- Хасково извършват проверка по сигнал за умряла риба в река Банска край с. Каснаково, общ. Димитровград и Терс дере край с. Клокотница, общ.Хасково. Сигналът е постъпил от кмета на с. Каснаково. РИОСВ- Хасково съвместно с Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“- Пловдив и Регионална лаборатория– Хасково извършва пробонабиране на  водни проби.

Взети са два броя експресни водни проби по показатели (pH, разтворен кислород, температура и електро проводимост).  Установено е, че единствено количеството кислород във водата е много под нормата, останалите показатели нямат превишения.

След получаване на окончателните резултатите от лабораторните анализи, обществеността ще бъде информирана своевременно. Проверяващите са установили на място единични екзепляри умряла риба, като предполагаемата причина е недостиг на кислород в реката.