РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 89 проверки през месец май
Почистени са 60 нерегламентирани сметища
08/06/2021


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец май извърши 89 проверки на 78 обекта. Дадени са 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 13 акта, издадени са 4 наказателни постановления на обща стойност 10 000 лв. и е наложена една санкция за 298 лв  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 7 706 лв.

Съставени са 4 акта на ВиК- Хасково и на ВиК- Кърджали за осъществяване на дейности без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения (ПСОВ) за канализационните системи в Любимец, Харманли, Симеоновград и Джебел. Актове са съставени на Общините Крумовград, Джебел, Ивайловград, Ардино, Момчилград, Кирково и Кърджали за изхвърляне на  неопасни отпадъци на неразрешени за това места в земл. на селата Вишеград и Островица. Актове са съставени и на две физически лица- за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в парк „Горубсо“ в Кърджали и за проправяне на път в защитена територия без внесено инвестиционно предложение.

Издадени са 2 наказателни постановления по 2 000 лв. на площадка за третиране на пластмасови отпадъци в Свиленград и на инсталация за преработка на соапщок в Кърджали, затова че не са предоставили информация за внос на отпадъци. С 2 000 лв. е глобено и физическо лице от Хасково за незаконна площадка за излезли от употреба МПС. Наказателно постановление за 4 000 лв. е издадено на хасковска фирма за неизпълнение на предписание за почистване на натрупани гумени отпадъци на територията на бивш ТЕЦ- Хасково. Наложена е текуща санкция на млекопреработвателно предприятие край с.Вълкович, общ.Джебел за изпускане на непречистени отпадъчни води в дере.

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 60 нерегламентирани сметища в региона, намиращи се на територията на общините Тополовград, Стамболово, Димитровград, Харманли, Маджарово, Любимец, Момчилград, Джебел, Кърджали и Хасково.

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 11 сигнала, 4 от които за бедстващи защитени видове птици, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора.