РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

25 предприятия, заустващи отпадни води в повърхностни водни обекти се отчетоха в срок в РИОСВ - Хасково
21/03/2007

     25 предприятия, заустващи отпадни води в повърхностни водни обекти се отчетоха в срок в РИОСВ – Хасково. Те са представили в регионалната екоинспекция  контролно – информационни карти за 2006 година с необходимите данни за производствени характеристики, количество на взетите и използвани водни маси и пречистването им.  Попълването и отчитането на такива карти е част от работещата от 2005 година у нас контролно – информационна система. В нея са включени всички обекти, изпускащи отпадни води в количество над 100 кубически метра на ден.

В системата два пъти годишно се въвеждат и данни за качеството на изпусканите води, получени при провеждания от РИОСВ – Хасково и Регионалната лаборатория – Хасково задължителен контрол на обектите.

На територията на регионалната екоинспекция, включените в системата за контрол  обекти заустват отпадните води от дейността си в поречията на реките Марица и Арда. 15 обекта работят на територията на област Хасково, а останалите 10 в Кърджалийска област. Такива са предимно големи промишлени предприятия като „Вулкан” АД, “Неохим”АД - град Димитровград, “ОЦК” АД - град Кърджали, „Каменица”АД – Хасково, както и канализационните клонове от населените места в региона.

Експертите от РИОСВ – Хасково вече са въвели получените данни от информационните карти в националната база данни. Актуализирани са и индивидуалните емисионни ограничения от разрешителните за заустване на всеки един от контролираните обекти.    Контролно-информационната система позволява изготвянето на редица справки за количеството и качеството на изпуснатите във водните обекти отпадъчни  води в България.