РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Проект на ежегодна заповед за събиране на листно-стъблена маса от блатно кокиче
Проект на ежегодна заповед за събиране на листно-стъблена маса от блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) от находищата по приложението към т. 1 от Заповед № РД-521 от 22.04.2003 г. на министъра на околната среда и водите.
19/05/2021

 

Министерството на околната среда и водите обявява обществено обсъждане на ежегодната заповед на министъра на околната среда и водите за ползване на листо-стъблена маса от блатно кокиче (Leucojum aestivum L.). Състоянието на блатното кокиче през 2021 г. в находищата, посочени в приложението на Заповед № РД-521 от 22.04.2003 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 42 от 09.05.2003 г.) е установено чрез извършени проверки от страна на РИОСВ – Бургас, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Шумен в периода 13 - 16 април 2021 г.

За всяко находище, както е практика до сега, е съставен констативен протокол с подробна информация за състояние на същото. Информация за процедурата по обществено обсъждане може да бъде видяна на интернет страницата на следния адрес: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-ejegodna-zapoved-za-subirane-na-listo-stublena-masa-ot-blatno-kokiche-leucojum-aestivum-l-ot-nahodistata-po-prilojenieto-kum-t-1-ot-zapoved-rd-521-ot-22-04-2003-g-na-ministura-na-okolnata-sreda-i-vodite/