РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Годишният доклад на РИОСВ- Хасково за 2020 г. е публикуван в сайта на инспекцията
11/05/2021

 

През 2020 г. експертите от РИОСВ- Хасково са проверили 1143 обекта и са извършили 1306 проверки, от които 739 планирани и 567 извънредни. За същия период са издадени 72 наказателни постановления на стойност 172 800 лв., съставени са 68 акта и са наложени 9 санкции. Това сочат данните от Годишния доклад на РИОСВ- Хасково за състоянието на околната среда на територията на областите Хасково и Кърджали през 2020г.

През 2020г. се установи стабилна тенденция за намаляване на регистрираните средногодишни концентрации на ФПЧ10 и за трите града, като  за Димитровград и Кърджали регламентираните нормирани показатели (брой превишения и средногодишна концентрация) са изцяло спазени. През годината са регистрирани следните превишения на средноденонощната норма (СДН) по пунктове, както следва:

- в АИС “Раковски” в гр. Димитровград – 4 бр.
- в АИС “Студен Кладенец” в гр. Кърджали – 32 бр.
- в ръчен пункт “РИОСВ –Хасково” в гр. Хасково– 57 бр.

Нормативно се допускат не повече от 35 превишения в рамките на една календарна година.
През 2020 г. и за трите града измерените средногодишни концентрации на ФПЧ10 са по-ниски  от  средногодишна  норма  от  40  μg/m3. Установена е трайна тенденция за спад на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и подобряване на КАВ в Димитровград и Кърджали, като е постигнато спазване на средногодишната норма и в трите града.

Целият доклад може да видите: ТУК.