РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково провери 102 обекта през април
10/05/2021


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през април извърши 112 проверки на 102 обекта. Дадени са 50 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Издадени са 2 наказателни постановления за 700 лв. и е наложена една санкция за 221 лв  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 34 404 лв.

Издадени са 2 наказателни постановления на предприятие за асемблиране на кабелни инсталации в Димитровград за неподдържане на ПСОВ в техническа и експлоатационна изправност за 500 лв. и на месопреработвателно предприятие в Димитровград за неизвършване на собствени периодични измервания за 200 лв. Наложена е текуща санкция на фирма производител на трикотажни облекла в Харманли за констатирано замърсяване над допустимите норми с въглероден оксид.

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 12 нерегламентирани сметища в региона: в селата Пчеларово, Лясково, Габрово и Паничково, общ. Черноочене; на ул. „Републиканска“ в Кърджали; пътни участъци от републиканска пътна мрежа на територията на Областно пътно управление- Хасково; в землищата на селата Стремци, Солище и Бленика, общ. Кърджали; в кв. „Гебран“ в Свиленград; край с. Ковил, общ. Крумовград и замърсени участъци на територията на бивше сметище на общ. Кърджали.

През месеца на „Зеления“ телефон са постъпили 10 сигнала, 4 от които за бедстващи защитени видове птици.