РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

45 са регистрираните защитени животни в РИОСВ – Хасково от началото на годината
19/03/2007

45 са регистрираните защитени животни от РИОСВ – Хасково за по–малко от три месеца.  Това са екземпляри от видове, включени в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

Най – голям е броят на регистрираните папагали – 43. От тях преобладават тези от вида жако. В регионалната екоинспекция  на отчет се водят 22 папагала жако. Интерес представляват двойките папагали от видовете какарики, сенегалски папагал и пенантова розела. Сред регистрираните животни има и такива от видовете червена ара макао, александър и бяло какаду. В началото на годината „Тракийското херпетологично дружество” в Хасково е регистрирало и един нилски крокодил и зелена анаконда.

     Регистрацията на животни е задължителна по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел предотвратяване на незаконния трафик и контрабанда на екзотични видове, повечето от които са изчезващи от природата. Инспекцията издава на собствениците на защитени видове индивидуални регистрационни карти, които съпровождат екземплярите при продажба, даряване и издаване на разрешително по CITES за износ, само при изяснен произход на екземплярите.