РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 178 проверки през март
08/04/2021


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през март извърши 178 проверки на 166 обекта. Дадени са 60 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 3 акта и е издадено 1 наказателно постановление за 2 000 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 12 274 лв.

Съставените актове са на физическо лице за събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС без разрешително и на месопреработвателно предприятие в Димитровград за неизвършени собствени периодични измервания (СПИ). За неизпълнение на дадени предписания е съставен акт на хасковска фирма и е издадено наказателно постановление за 2000 лв. на физическо лице. През месеца са наложени две принудителна административни мерки (ПАМ) - на фабрика в с. Пепелище, общ.Кърджали за ограничаване на производствената дейност до определен капацитет и на физическо лице за спиране на дейностите по приемане и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в с.Манастир, общ. Хасково.

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища в землищата на салата Пъдарци и Македонци, общ. Кърджали и свиленградското село Младиново. Прекратена е нерегламентирана дейност с излезли от употреба МПС в Харманли, където теренът е почистен. През месеца на „Зеления“ телефон са постъпили 8 сигнала, по които са предприети действия в съответствие с компетенциите на инспекцията.