РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 178 проверки през март
08/04/2021


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през март извърши 178 проверки на 166 обекта. Дадени са 60 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 3 акта и е издадено 1 наказателно постановление за 2 000 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 12 274 лв.

Съставените актове са на физическо лице за събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС без разрешително и на месопреработвателно предприятие в Димитровград за неизвършени собствени периодични измервания (СПИ). За неизпълнение на дадени предписания е съставен акт на хасковска фирма и е издадено наказателно постановление за 2000 лв. на физическо лице. През месеца са наложени две принудителна административни мерки (ПАМ) - на фабрика в с. Пепелище, общ.Кърджали за ограничаване на производствената дейност до определен капацитет и на физическо лице за спиране на дейностите по приемане и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в с.Манастир, общ. Хасково.

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища в землищата на салата Пъдарци и Македонци, общ. Кърджали и свиленградското село Младиново. Прекратена е нерегламентирана дейност с излезли от употреба МПС в Харманли, където теренът е почистен. През месеца на „Зеления“ телефон са постъпили 8 сигнала, по които са предприети действия в съответствие с компетенциите на инспекцията.