РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 117 проверки през първите два месеца на годината
10/03/2021

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през януари и февруари извърши 117 проверки на 115 обекта. Дадени са 65 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 3 акта, наложена е една санкция и са издадени 10 наказателни постановления за 10 800 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 12 703 лв.

Съставен е акт на Завод за производството на автомобилни кабелни инсталации в Димитровград за неподдържане на ПСОВ в техническа и експлоатационна изправност. Съставени са два акта на Инсталация за преработка на соапщок в Кърджали и на Предприятие за производство на опаковки и консумативи за еднократна употреба в Свиленград за непредоставена информация за внос на отпадъци.

Издадени са 4 наказателни постановления по 1000 лв. за нарушения по Закона за водите на Млекопреработвателно предприятие в Джебел, на Фирма за производство на изделия от  неметални минерали в Кърджали, на Завод за производство на хидравлични цилиндри и компоненти за тях в Джебел и на Предприятие за добив и преработка на златосъдържащи руди в Кърджали. Четири наказателни постановления са издадени на физически лица по Закона за биологичното разнообразие, две от които за реализация на инвестиционно предложение без проведена процедура по оценка за съвместимост и две за притежаване на два вида птици без регистрация, попадащи в Регламент (ЕО) относно защитата на видовете от дивата флора и фауна.  Издадено е наказателно постановление за 5000 лв. за изграждане на  система за капково напояване на ягодоплодни насаждения без провеждане на необходимата процедура по ЗООС и ЗБР. Физическо лице е глобено с 1400 лв. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от черни метали без регистрационен документ. Наложена е принудителна административна мярка на физическо лице за спиране на дейности по приемане и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в гр. Хасково.

В резултат на осъществения контрол през периода са почистени 9 нерегламентирани сметища в региона- в землищата на селата Дъждовница, Пъдарци, Македонци и Тънково, по пътя между селата Сираково и Козлец, както и терен с изхвърлени излезли от употреба гуми край Хасково. От началото на годината на „Зеления“ телефон са постъпили 18 сигнала.