РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

Класиране от проведения конкурс за аземане на длъжността "Младши експерт"
26/02/2021

КЛАСИРАНЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

След проведеното интервю и въз основа на резултатите от проведения тест на явилите се кандидати за заемане на длъжността "младши експерт" в направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“ в дирекция „Контрол на околната среда“ към Регионална инспекция по околната среда и водите-гр. Хасково, комисията определи окончателните резултати на кандидатите и класира както следва:
- на първо място– Деляна Ангелова Железанова
- на второ място– Мирослава Пенкова Младенова