РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково уведоми собствениците на площадки за дървени въглища в региона за забраната за работа по открит способ от 2008 година
15/03/2007

       РИОСВ – Хасково е уведомила собствениците на площадки за производство на дървени въглища в региона за необходимостта да организират дейността си в съответствие с новите изисквания по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

     Съгласно последните промени в закона до март 2008 година следва да се преустанови производството на дървени въглища по открит способ. Законът забранява изпускането на неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Санкцията за нарушение  е  от  1 000 до 5 000 лева.

      Регионалната екоинспекция в Хасково има информация, че на територията контролирана от нея,  работят осем площадки за производство на дървени въглища. Четири от жижните се намират в община Ивайловград. Там дървени въглища се произвеждат в селата Покрован, Дъбовец, Белополянци и Мандрица. Две площадки има и в село Вълче поле,  община Любимец.

      Производството на дървени въглища е дейност, която не подлежи на задължителна оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) или необходимостта от преценка за ОВОС. Този вид дейност не е включена в приложение 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда.