РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково уведоми собствениците на площадки за дървени въглища в региона за забраната за работа по открит способ от 2008 година
15/03/2007

       РИОСВ – Хасково е уведомила собствениците на площадки за производство на дървени въглища в региона за необходимостта да организират дейността си в съответствие с новите изисквания по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

     Съгласно последните промени в закона до март 2008 година следва да се преустанови производството на дървени въглища по открит способ. Законът забранява изпускането на неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Санкцията за нарушение  е  от  1 000 до 5 000 лева.

      Регионалната екоинспекция в Хасково има информация, че на територията контролирана от нея,  работят осем площадки за производство на дървени въглища. Четири от жижните се намират в община Ивайловград. Там дървени въглища се произвеждат в селата Покрован, Дъбовец, Белополянци и Мандрица. Две площадки има и в село Вълче поле,  община Любимец.

      Производството на дървени въглища е дейност, която не подлежи на задължителна оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) или необходимостта от преценка за ОВОС. Този вид дейност не е включена в приложение 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда.