РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

55 проверки извършиха през февруари експерти от РИОСВ - Хасково
13/03/2007

     55 са проверените фирми, дружества и предприятия от експертите на РИОСВ – Хасково през изминалия месец. Дадените предписания са 13.

      На кмета на град Момчилград, област Кърджали е дадено предписание за почистване на нерегламентирано сметище в село Равен по жалба за натрупването на строителни, битови и животински отпадъци на територията на населеното място. Предписано е още отпадъците да се депонират на място, определено за целта и недопускане на повторно замърсяване.

     При неизпълнение в посочения от експертите срок, Законът за опазване на околната среда (ЗООС) предвижда  налагане на санкция в размер от 2 000 до 20 000 лева.

      На четири фирми в региона е предписано да предоставят в РИОСВ – Хасково планове за управление на разтворители до края на март. Плановете се изготвят съгласно наредбата за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух от фирми, употребяващи разтворители в определени инсталации. Едни от тях са ателиетата за химическо чистене, предприятията за производство на олио и нанасянето на покрития.

     Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоба в размер на 15 000 лева за неизпълнение на даденото предписание и неспазване на посочените срокове.

       Акт за работа без разрешително по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците е съставен на собственика на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, работеща на територията на град Кърджали.