РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково предприе мерки относно неприятни миризми в Момчилград
25/01/2021

 

След постъпили сигнали за системна остра, задушлива миризма на оборски/птичи тор и на амоняк в атмосферния въздух на гр. Момчилград от края на 2020г. и началото на 2021г., експерти от РИОСВ- Хасково извършиха няколко проверки с обход на града, както и на обекти- вероятни източници на миризми. По повод зачестилите напоследък случаи на неприятна миризма в града и с цел установяване на източника, кметът на Община Момчилград организира на 21.01.2021г. работна среща в която взеха участие експерти от РИОСВ- Хасково, представители на РЗИ- Кърджали, ОДБХ- Кърджали и на две местни фирми, чиято дейност е свързана с птицевъдство.

Последният постъпил сигнал за остра задушлива миризма пред сградата на Община Момчилград е от 19.01.2021г. Експерти от РИОСВ- Хасково веднага извършиха проверка с обход в района по време на която се констатира слаба миризма на птичи тор в централната част на града. Съвместно с представители на Община Момчилград са извършени проверки на вероятните източници на миризми- „Декса Технолоджис“ ООД, с. Багрянка– инсталация за производство на органичен птичи тор и „Яйцепром“ АД– инсталация за интензивно отглеждане на кокошки носачки.

По време на проверката е установено, че дружеството "Декса Технолоджис“ ООД работи в нормален режим и извън границите на производствената площадка не се усеща миризма. По време на проверката на дружеството „Яйцепром“ АД се извършваше почистване на сламена постеля от хале за отглеждане на кокошки носачки. При почистването на халето се усеща характерна миризма на амоняк, формиран от птичия тор. По информация на оператора почистеният птичи тор се транспортира с гондола през централната за гр. Момчилград улица "Маказа" до инсталация за преработка, намираща се в гр. Нова Загора. С цел ограничаване на неорганизирани неприятни миризми на оператора е дадено предписание, да извърши съгласуване с Община Момчилград за удачна транспортна схема за превоз на птичия тор.

В резултат от работната среща за спокойствието на жителите на общината, РИОСВ– Хасково се ангажира с последващи действия. Направена е  заявка към ИАОС- гр. София за емисионно измерване на изпускащото устройство към сушилнята за птичи тор, стопанисвана от „Декса Технолоджис“ ООД, както и имисионно измерване с Мобилна автоматична станция с цел проследяване на проблема с неприятната миризма в града. След извършване на измерванията и получаване на резултатите, ще бъде информирана Община Момчилград.