РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започва 45-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България
14/01/2021


Експерти от РИОСВ- Хасково ще вземат участие в 45-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България, организирано от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Преброяването, което се провежда в периода 14.01-17.01.2021г. е част от методиките за мониторинг на биологичното разнообразие в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Целта е установяване на числеността на зимуващите в България водолюби птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях.

Над 100 доброволци и специалисти ще обединяват усилията си в повече от 40 екипа, за да посетят всички големи водоеми в страната. В преброяването ще вземат участие служители на ИАОС, РИОСВ, национални и природни паркове, учени от БАН, членове на Съюза на ловците и риболовците, специалисти и доброволци от Българско дружество за защита на птиците и СНЦ „Зелени Балкани“, студенти и преподаватели от Биологически факултет на СУ и др.

В същия период ще бъдат преброени птиците в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса, повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях.

На територията контролирана от РИОСВ- Хасково, предвидените водоеми и маршрути за провеждане на среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици обхващат реките Арда и Марица, и язовирите Гарваново, Доситеево, Ивайловград, Изворово, Кърджали, Нановица, Орешец, Смирненци, Студен кладенец, Тракиец и Левка.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони. МОСВ също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена (РИОСВ), които ще извършват и проверки за нарушения на Закона за биологичното разнообразие. 

Снимка: Вл.Трифонов