РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започва 45-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България
14/01/2021


Експерти от РИОСВ- Хасково ще вземат участие в 45-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България, организирано от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Преброяването, което се провежда в периода 14.01-17.01.2021г. е част от методиките за мониторинг на биологичното разнообразие в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Целта е установяване на числеността на зимуващите в България водолюби птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях.

Над 100 доброволци и специалисти ще обединяват усилията си в повече от 40 екипа, за да посетят всички големи водоеми в страната. В преброяването ще вземат участие служители на ИАОС, РИОСВ, национални и природни паркове, учени от БАН, членове на Съюза на ловците и риболовците, специалисти и доброволци от Българско дружество за защита на птиците и СНЦ „Зелени Балкани“, студенти и преподаватели от Биологически факултет на СУ и др.

В същия период ще бъдат преброени птиците в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса, повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях.

На територията контролирана от РИОСВ- Хасково, предвидените водоеми и маршрути за провеждане на среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици обхващат реките Арда и Марица, и язовирите Гарваново, Доситеево, Ивайловград, Изворово, Кърджали, Нановица, Орешец, Смирненци, Студен кладенец, Тракиец и Левка.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони. МОСВ също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена (РИОСВ), които ще извършват и проверки за нарушения на Закона за биологичното разнообразие. 

Снимка: Вл.Трифонов