РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Колонии на сиви чапли провериха експерти от РИОСВ – Хасково
08/03/2007

     Двете колонии на сиви чапли в региона провериха експертите от РИОСВ – Хасково през миналата седмица. Те са разположени по течението на река Марица в участъка на  село Скобелево, община Димитровград и Свиленград.

      Едната колония, намираща се в района на Симеоновград е позната на експертите от повече от 20 години. Днес там гнездят над 60 двойки сиви чапли. В началото на 80-те години те са били едва около 25. Тогава на дърветата сред гнездата на сивите чапли са били наблюдавани и гнездящи малки корморани. Това е било най-южното гнездовище на вида в Европа. При извършената проверка малки корморани в тази колония не са наблюдавани.

      Другата колония от сиви чапли се намира в защитена местност „Злато поле”, община Димитровград. Там са наблюдавани над 10 гнезда на вида. През миналата година колонията от сиви чапли в защитената територия е привлякла към себе си и 10 двойки малки бели чапли. Последните прелитат в страната ни в началото на април.

     При извършената проверка сивите чапли са наблюдавани по гнездата си. Те ги надграждат, подготвяйки ги за гнездене.

     Сивата чапла е вид защитен по закона за биологичното разнообразие.Експертите са констатирали, че в резултат на непрекъснатия натиск от страна на хората и увеличаващият се брой на добиващите инертни материали фирми по река Марица остават все по-малко места за гнездене на дивите птици.