РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Дейности по опазване на прилепите в региона по програма LIFE
08/12/2020


На 11 пещери на територията контролирана от РИОСВ Хасково, представляващи убежища на прилепи ще бъдат поставени предпазни решетъчни огради и информационни табели. Дейностите по поставяне на информационни табели и защитни огради и решетки  се реализират по проект „Прилепи и хора– живот под един покрив", финансиран по програма LIFE на Европейския съюз с възложител Фондация „Наука за природата". Проектът цели да увеличи популацията и да подпомогне подобряването на консервационния статус на 9 вида защитени прилепи.

Оградите и решетките са съобразени спрямо размера на входа на всяка една от пещерите и нуждите на прилепите за изход от нея, като при поставянето им няма да бъде нарушена целостта на обекта. Табелите ще съдържат информация за обекта и прилепите, които го обитават. Също така ще има положителен призив към хората да не безпокоят прилепите по време на чувствителни за тях периоди (размножаване, отглеждане на малките и хибернация). Ще бъде отбелязано и това, дали в дадената пещера има зимна или лятна колония. Първите няколко убежища на прилепи вече са оградени и обозначени, като срокът на изпълнение на проекта е до средата на 2023г.