РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Дейности по опазване на прилепите в региона по програма LIFE
08/12/2020


На 11 пещери на територията контролирана от РИОСВ Хасково, представляващи убежища на прилепи ще бъдат поставени предпазни решетъчни огради и информационни табели. Дейностите по поставяне на информационни табели и защитни огради и решетки  се реализират по проект „Прилепи и хора– живот под един покрив", финансиран по програма LIFE на Европейския съюз с възложител Фондация „Наука за природата". Проектът цели да увеличи популацията и да подпомогне подобряването на консервационния статус на 9 вида защитени прилепи.

Оградите и решетките са съобразени спрямо размера на входа на всяка една от пещерите и нуждите на прилепите за изход от нея, като при поставянето им няма да бъде нарушена целостта на обекта. Табелите ще съдържат информация за обекта и прилепите, които го обитават. Също така ще има положителен призив към хората да не безпокоят прилепите по време на чувствителни за тях периоди (размножаване, отглеждане на малките и хибернация). Ще бъде отбелязано и това, дали в дадената пещера има зимна или лятна колония. Първите няколко убежища на прилепи вече са оградени и обозначени, като срокът на изпълнение на проекта е до средата на 2023г.