РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция извърши 92 проверки през ноември
04/12/2020

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през ноември извърши 92 проверки на 89 обекта. Дадени са 27 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 4 акта, наложена е 1 санкция и са издадени 15 наказателни постановления за 22 950 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 14 541 лв.

Издадено е наказателно постановление за 500 лв. на Община Харманли за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на ПСОВ в с.Бисер. Глобена е с 20 000 лв. фирма от пловдивското село Марково, която в качеството си на получател на отпадъци, към съпътстващата товара документация не е представила задължителните документи– Приложение VII и договор за оползотворяване, съгласно чл. 18 от Регламент (ЕО) №1013/2006.  Съставени са 3 акта по Закона за биологичното разнообразие и са издадени 13 наказателни постановления на стойност от 150 до 250 лв., заради разораване на части от имоти, с което са нарушени забрани от заповеди за обявяване на защитени зони. Акт е съставен и на физическо лице за неизпълнение на предписание. Наложена е санкция на винарска изба в Свиленград за неспазване на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения.

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени пет нерегламентирани сметища: в с. Брод и с. Радиево, общ. Димитровград; в с. Солище, община Кърджали, в гр. Кърджали в района на новата джамия и в с. Голям извор, общ. Стамболово. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 9 сигнала.