РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция извърши 92 проверки през ноември
04/12/2020

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през ноември извърши 92 проверки на 89 обекта. Дадени са 27 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 4 акта, наложена е 1 санкция и са издадени 15 наказателни постановления за 22 950 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 14 541 лв.

Издадено е наказателно постановление за 500 лв. на Община Харманли за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на ПСОВ в с.Бисер. Глобена е с 20 000 лв. фирма от пловдивското село Марково, която в качеството си на получател на отпадъци, към съпътстващата товара документация не е представила задължителните документи– Приложение VII и договор за оползотворяване, съгласно чл. 18 от Регламент (ЕО) №1013/2006.  Съставени са 3 акта по Закона за биологичното разнообразие и са издадени 13 наказателни постановления на стойност от 150 до 250 лв., заради разораване на части от имоти, с което са нарушени забрани от заповеди за обявяване на защитени зони. Акт е съставен и на физическо лице за неизпълнение на предписание. Наложена е санкция на винарска изба в Свиленград за неспазване на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения.

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени пет нерегламентирани сметища: в с. Брод и с. Радиево, общ. Димитровград; в с. Солище, община Кърджали, в гр. Кърджали в района на новата джамия и в с. Голям извор, общ. Стамболово. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 9 сигнала.