РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Пет защитени зони на територията на община Хасково са обозначени с табели
24/11/2020

 

Със съдействието на РИОСВ Хасково 5 защитени зони на територията на община Хасково вече са обозначени с информационни табели. Инициативата е в изпълнение на проект „Високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари“ на Община Хасково.

Това са Защитени зони „Река Марица“, „Родопи- Средни“, „Остър камък“, „Злато поле“ и „Харманлийска река“. Първите три са по Директива за природните местообитания, а останалите две по Директива за птиците. За целта експертите по биоразнообразие са предоставили информация за всяка една от Защитени зони, относно природните обитания и защитените животински видове.

Според Закона за биологичното разнообразие, защитените зони са предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете в техния естествен ареал на разпространение. В България това са местата от екологична мрежа НАТУРА 2000, обявени във връзка с изискванията на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.