РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Пет защитени зони на територията на община Хасково са обозначени с табели
24/11/2020

 

Със съдействието на РИОСВ Хасково 5 защитени зони на територията на община Хасково вече са обозначени с информационни табели. Инициативата е в изпълнение на проект „Високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари“ на Община Хасково.

Това са Защитени зони „Река Марица“, „Родопи- Средни“, „Остър камък“, „Злато поле“ и „Харманлийска река“. Първите три са по Директива за природните местообитания, а останалите две по Директива за птиците. За целта експертите по биоразнообразие са предоставили информация за всяка една от Защитени зони, относно природните обитания и защитените животински видове.

Според Закона за биологичното разнообразие, защитените зони са предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете в техния естествен ареал на разпространение. В България това са местата от екологична мрежа НАТУРА 2000, обявени във връзка с изискванията на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.