РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Полски ясен в с.Чорбаджийско е обявен за вековно дърво
24/11/2020

 

Дърво от вида полски ясен, намиращо се в землището на село Чорбаджийско, общ. Кирково, обл. Кърджали е обявено за вековно със заповед на министъра на околната среда и водите.  Дървото е на възраст около 200 години, високо е 16 метра и е с обиколка на стъблото 4,10 метра.

РИОСВ Хасково е издала предписание на собственика на имота- Джамийско настоятелство, с.Чорбаджийско, да обозначи дървото с информационно-указателна табела и да полага грижи за опазването му от унищожаване или увреждане. Това е 8-то вековно дърво в община Кирково, 16-то в област Кърджали и 201-то на територията контролирана от РИОСВ Хасково със защитен статут от закона.

Според Закона за биологичното разнообразие се забранява изкореняването, отсичането, кастренето и чупенето на клони на вековни дървета, както и нараняването на стъблата им и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние. Нарушителите носят административно- наказателна отговорност.