РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

7 гнезда на царски орел провериха експерти от РИОСВ – Хасково и БДЗП
07/03/2007

7 гнезда на царски орел  провериха експерти от РИОСВ – Хасково и Българското дружество за защита на птиците. Проверката е част от осъществявания ежегоден мониторинг на вида у нас. Посетени са били гнездата на световно застрашения вид царски орел, намиращи се на територията на общините Свиленград и Любимец.

По време на извършения мониторинг в продължение на три дни е установено, че пет от гнездата се надграждат от птиците и подготвят за размножителния период. Двойките царски орли са били наблюдавани в гнездовия район, извършвайки брачни полети.

Друга двойка е изградила ново гнездо в близост до падналото през миналата година старо. И двете птици са наблюдавани от експертите в района на хранене и размножаване. Само едно от седемте проверени гнезда не е заето от царските орли. Това е гнездото, което през миналата година падна при буря. Тогава загина и едно от двете малки в него.

В общините Свиленград и Любимец се намират 7 от общо 19 гнезда на вида в нашата страна. Царският орел е световно застрашен вид. Защитен по закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на България.