РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Две костенурки бяха спасени от плен и върнати в природата!
07/10/2020


Експерт от РИОСВ- Хасково пусна в естествена среда две сухоземни костенурки от вида шипоопашата и шипобедрена. Животните са предадени с протокол в присъствието на инспектор от РУ Любимец, след като са били иззети от частен имот в гр. Любимец. Установено е, че костенурките са във видимо добро състояние и са освободени на подходящи място в природата. За случая е подаден сигнал в Районна прокуратура- Свиленград.
    
Сухоземните костенурки са световно застрашени видове влечуги, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата и са приоритетни за опазване по редица международни конвенции. Обявени са за защитени и са включени в приложение №3 на Законa за биологичното разнообразие. РИОСВ Хасково напомня, че тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство е забранено и нарушителите се санкционират по реда на Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Република България.
    
Съгласно чл. 278д от НК, всеки който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.