РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 122 проверки през септември
06/10/2020


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец септември извърши 122 проверки на 114 обекта. Дадени са 24 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 4 акта и са издадени 2 наказателни постановления за 7300 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 852 лв.

Издадено е наказателно постановление за 7000 лв. на незаконна площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Кърджали. С 300 лв. е глобен и завод за производство на хидравлични цилиндри и компоненти в Джебел, затова че не са предприети необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяване на дере при аварийна ситуация. Съставени са актове на две млекопреработвателни предприятия в Хасково и в Джебел, съответно за неспазване на емисионните норми за производствени отпадъчни води, изпускани в канализационните системи и за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на МПСОВ. Актове са съставени и на фирма от Свиленград за реализация на инвестиционно предложение в защитена зона, без проведена процедура по реда на Закона за биологичното разнообразие и на кравеферма в с. Минзухар, общ. Черноочене, поради разширение и изменение на инвестиционно предложение без съгласуване.

В резултат на осъществения контрол, през месеца е почистено нерегламентирано сметище в землището на с.Долно Къпиново, общ. Кирково и е прекратена нерегламентирана дейност с излезли от употреба МПС в с. Ръженово, общ. Маджарово, където теренът е почистен. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 12 сигнала, 4 от които за бедстващи защитени видове птици, които са изпратени за лечение в СЦДЖ в Ст.Загора.