РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 12.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 122 проверки през септември
06/10/2020


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец септември извърши 122 проверки на 114 обекта. Дадени са 24 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 4 акта и са издадени 2 наказателни постановления за 7300 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 852 лв.

Издадено е наказателно постановление за 7000 лв. на незаконна площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Кърджали. С 300 лв. е глобен и завод за производство на хидравлични цилиндри и компоненти в Джебел, затова че не са предприети необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяване на дере при аварийна ситуация. Съставени са актове на две млекопреработвателни предприятия в Хасково и в Джебел, съответно за неспазване на емисионните норми за производствени отпадъчни води, изпускани в канализационните системи и за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на МПСОВ. Актове са съставени и на фирма от Свиленград за реализация на инвестиционно предложение в защитена зона, без проведена процедура по реда на Закона за биологичното разнообразие и на кравеферма в с. Минзухар, общ. Черноочене, поради разширение и изменение на инвестиционно предложение без съгласуване.

В резултат на осъществения контрол, през месеца е почистено нерегламентирано сметище в землището на с.Долно Къпиново, общ. Кирково и е прекратена нерегламентирана дейност с излезли от употреба МПС в с. Ръженово, общ. Маджарово, където теренът е почистен. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 12 сигнала, 4 от които за бедстващи защитени видове птици, които са изпратени за лечение в СЦДЖ в Ст.Загора.